Comunitat de propietaris

SERVEIS 

  • Neteja: Escales, garatges, paviments exteriors, vidres, abrillantat de marbres, embornals.
  • Jardineria: Gespa, tractament i conservació.  Reg automàtic. Parterres, podes i plantació.
  • Piscines: Tractament d’aigua i depuradores. Instal·lació d’equips de cloració automàtica i electròlisi salina. Instal·lació de bombes d’impulsió. Canvi de sorra de filtració. Reparacions del got, buidatges i impermeabilització.
  • Reformes integrals

comunitat