Control d’aigües

Tenim l’equip per gestionar i optimitzar el consum de l’aigua en qualsevol instal·lació de xarxa sanitària, tant per a un us particular com a empresarial.

L’aigua és , cada cop més, un bé preciat i, Arguzia Factory ha dissenyat un dispositiu que permet controlar-ne l’ús.

PREGUNTI’NS COM ES FA